Όροι Χρήσης

Sarcoma-Thessaloniki.org

Παρακαλώ διαβάστε τους ακόλουθους όρους χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο. Η χρήση από μέρους σας αυτού του ιστοχώρου συνιστά αποδοχή των όρων αυτών.

Ο ιστοχώρος αυτός ανήκει στον και λειτουργεί από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό – Ογκολόγο Κωνσταντίνο Σ. Τσανίδη. Όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται ή παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστοχώρο, το οποίο συμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, κινούμενες εικόνες, ήχο, εικονογραφήσεις και λογισμικό (“Περιεχόμενο”), ανήκει στον Κωνσταντίνο Σ. Τσανίδη, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του και αυτούς που παρέχουν το περιεχόμενο του ιστοχώρου.

Όλα τα τμήματα του ιστοχώρου αυτού, τα οποία συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στο γενικό σχεδιασμό και το Περιεχόμενο, προστατεύονται από κατοχυρώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός και αν επιτρέπεται σε συγκεκριμένες περιστάσεις, κανένα τμήμα του ιστοχώρου αυτού ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί με κάθε μέσο και ο ιστοχώρος αυτός, το Περιεχόμενό του και όλα τα σχετικά δικαιώματα θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Κωνσταντίνου Σ. Τσανίδη, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του ή των παροχέων του περιεχομένου του, εκτός και αν έχει γίνει επί τούτου ειδική συμφωνία.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε τον Κωνσταντίνο Σ. Τσανίδη, τους συνεργάτες του και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του για κάθε είδους οικονομική ζημία, έξοδα, κόστη ή βλάβες, όπως και αν αυτά έχουν γίνει, από κάθε μη εγκεκριμένη χρήση από μέρους σας του Περιεχομένου και των σχετικών δικαιωμάτων.

Αν μας εξουσιοδοτήσετε να σας στείλουμε προωθητικό υλικό, ενδέχεται να το κάνουμε χρησιμοποιώντας είτε τη διεύθυνση email είτε τη φυσική σας διεύθυνση, την οποία μας παρείχατε στις αντίστοιχες οθόνες επικοινωνίας ή εγγραφής. Κατά περιόδους μπορεί να σας ενημερώνουμε για ειδικές προωθητικές ενέργειες, νέες υπηρεσίες, ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Δεν πρόκειται να σας στείλουμε τέτοιου είδους πληροφορίες αν μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε.

Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο αυτό, τοποθετούμε ένα αρχείο κειμένου και κώδικα που ονομάζεται “cookie” στα αρχεία του φυλλομετρητή (browser) σας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφορίας που ένας ιστοχώρος μπορεί να αποθηκεύσει στον φυλλομετρητή σας και αργότερα να το ανακτήσει. Το cookie δεν μπορεί να διαβαστεί από άλλον ιστοχώρο, παρά μόνο από αυτόν που το δημιούργησε.

Τα cookies επιτρέπουν στον ιστοχώρο αυτό να αναγνωρίζουν την πληροφορία που έχετε συναινέσει να κοινοποιήσετε στον ιστοχώρο αυτό. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να εξετάσουμε την πλοήγηση σας στο διαδίκτυο πριν και αφού φύγετε από τον ιστοχώρο αυτό.

Ο ιστοχώρος αυτός και το περιεχόμενο του παρέχονται “ως έχουν” και ο Κωνσταντίνος Σ. Τσανίδης εξαιρείται, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία βαθμό, κάθε εγγύησης, διατυπωμένης είτε υπαινισσόμενης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, κάθε υπαινισσόμενης εγγύησης για την εμπορευσιμότητα, την ικανοποιητική ποιότητα ή καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση. Οι λειτουργίες που ενσωματώνονται στον ιστοχώρο αυτό ή τα υλικά αυτού, δεν είναι εγγυημένα να είναι αδιάκοπης λειτουργίας ή χωρίς σφάλματα. Εσείς, και όχι ο Κωνσταντίνος Σ. Τσανίδης, αναλαμβάνετε το συνολικό κόστος όλων των απαραίτητων υπηρεσιών εξυπηρέτησης ή επιδιόρθωσης εξαιτίας της χρήσης από μέρους σας αυτού του ιστοχώρου.

Ούτε ο Κωνσταντίνος Σ. Τσανίδης ούτε οι υπάλληλοι, εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι, παροχείς περιεχομένου, συνεργάτες ή άλλοι αντιπρόσωποι θα είναι υπόλογοι για ζημίες κάθε τύπου (οι οποίες συμπεριλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, χαμένα κέρδη, άμεσες, έμμεσες, αντισταθμιστικές, παράγωγες, υποδειγματικές, ειδικές, συναφείς, ή ποινικές ζημίες) οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση αυτού του ιστοχώρου και του Περιεχομένου του.

Όσον αφορά τους συνδέσμους (links) προς λοιπούς ιστοχώρους από τον ιστοχώρο αυτό, αυτοί οι λοιποί ιστοχώροι δεν ελέγχονται από τον Κωνσταντίνο Σ. Τσανίδη και δεν είμαστε υπεύθυνοι για κάθε περιεχόμενο που περιέχεται σε κάθε τέτοιο ιστοχώρο ή οποιαδήποτε ζημία που τυχόν προκλήθηκε σε εσάς και η οποία σχετίζεται με τη χρήση από μέρους σας αυτών των λοιπών ιστοχώρων. Παραιτείστε οποιασδήποτε αξίωσης εναντίον του Κωνσταντίνου Σ. Τσανίδη σχετικής με την προσθήκη συνδέσμων προς εξωτερικούς ιστοχώρους και τη χρήση από μέρους σας αυτών των ιστοχώρων.

Ο Κωνσταντίνος Σ. Τσανίδης και οι συνεργάτες του προσπαθούν σε λογικά πλαίσια να διασφαλίσουν την ακρίβεια, ορθότητα και αξιοπιστία του Περιεχομένου, αλλά δεν παρέχουμε ουδεμία προτροπή ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, ορθότητα και αξιοπιστία του Περιεχομένου.

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία και τα Ελληνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε τους παρόντες Όρους, την Πολιτική Απορρήτου και τις πληροφορίες που αναφέρονται στον ιστοχώρο αυτό, χωρίς προειδοποίηση.