Μεικτός τύπος λιποσαρκώματος grade 1-4 (Mixed-type liposarcoma)

Ορισμός: Είναι λιποσαρκώματα με συνδυασμό χαρακτήρων μυξοειδούς / στρογγυλοκυτταρικού λιποσαρκώματος και άτυπου λιποματώδους όγκου καλά διαφοροποιημένο / αποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα ή μυξοειδούς/ στρογγυλοκυτταρικού λιποσαρκώματος και πλειομορφικού λιποσαρκώματος.
Χαρακτηρίζεται ως 4ου βαθμού κακοήθειας (grade 4).

Συνώνυμα: Ταξινόμηση κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.):
- Μεικτός τύπος λιποσαρκώματος: ICD-O code 8855/3
- Λιποσάρκωμα NOS ICD-O: code 8850/3

Επιδημιολογικά στοιχεία: Τα πραγματικά μεικτά λιποσαρκώματα είναι εξαιρετικά σπάνια και εμφανίζονται σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Εντόπιση: Κυρίως στο οπισθοπεριτόναιο και σπάνια στα εν τω βάθει στρώματα των άκρων.

Κλινικές εκδηλώσεις: Το μεικτό λιποσάρκωμα συνήθως παρουσιάζεται σαν μια μεγάλη εν τω βάθει, ανώδυνη μάζα στο οπισθοπεριτόναιο.

Διάγνωση: Υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία με σκιαστικό, αξονική τομογραφία θώρακα, άνω και κάτω κοιλίας και οπισθοπεριτοναίου, σπινθηρογράφημα οστών. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται πάντα με τη λήψη ιστοτεμαχίου από τον όγκο για παθολογοανατομικό έλεγχο. Δεν υφίσταται διάγνωση, όσο προφανής κι αν είναι, χωρίς ιστολογική τεκμηρίωση.

Θεραπεία: Χειρουργική αφαίρεση + ακτινοθεραπεία + χημειοθεραπεία.

Πρόγνωση: H επιβίωση εξαρτάται από τον υποτύπο του μεικτού λιποσαρκώματος με δεδομένη την έγκαιρη διάγνωση και την ορθή χειρουργική εξαίρεση.