Λίπωμα (Lipoma)

Ορισμός: Είναι καλοήθες νεόπλασμα του λιπώδους ιστού που συνίσταται από ώριμα λιποκύτταρα.

Συνώνυμα: -
Ταξινόμηση κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.): ICD-O code 8850/0

Επιδημιολογικά στοιχεία: Εμφανίζεται σ’ όλες τις ηλικίες, κυρίως όμως μεταξύ 40-60 ετών και συχνότερα σε παχύσαρκα άτομα. Είναι σπάνια στα παιδιά. Το 5% των ασθενών μπορεί να έχουν πολλαπλά λιπώματα.

Εντόπιση: Το συνηθισμένο λίπωμα μπορεί να εμφανίζεται στους υποδόριους ιστούς (επιφανειακό λίπωμα – superficial lipoma) είτε στους εν τω βάθει ιστούς (εν τω βάθει λίπωμα – deep lipoma) είτε και στις επιφάνειες των οστών (παροστικό λίπωμα – parosteal lipoma). Επίσης αναφέρονται το ενδομυϊκό λίπωμα (intramuscular lipoma) και το μεσομύϊο λίπωμα (intramuscular lipoma). Αναφέρεται ακόμα το διακλαδούμενο λίπωμα ή δενδροειδές λίπωμα (arborescens lipoma) το οποίο χαρακτηρίζεται από λιπώδη διείσδυση του υποσυνοβιακού συνδετικού ιστού (villous lipomatous proliferation of synovial membrane) και μπορεί να είναι μια ενεργός διαδικασία.

Κλινικές εκδηλώσεις: Συνήθως ανώδυνη ψηλαφητή μάζα εκτός κι αν λόγω μεγέθους πιέζονται περιφερικά νεύρα. Τα επιπολής (επιφανειακά) λιπώματα συνήθως είναι < 5cm ενώ τα εν τω βάθει λιπώματα > 5cm. Τα διακλαδούμενα (δενδροειδή) λιπώματα μπορεί να προκαλέσουν δυσκαμψία και οίδημα της άρθρωσης στην οποία αναπτύσσονται.

Διάγνωση: Κλινικά (ψηλαφάται ο όγκος), υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία (MRI) με σκιαστικό. Βιοψία συνιστάται σε όγκους μεγαλύτερους από 5cm και εν τω βάθει εντόπιση.

Θεραπεία: Χειρουργική αφαίρεση.
Μόνο το διακλαδούμενο λίπωμα έχει τάση για υποτροπή και συστήνεται η αφαίρεση μεγάλου τμήματος ή όλου του μυός που αναπτύσσεται το λίπωμα αυτό με στόχο την ελάττωση της πιθανότητας υποτροπής.

Πρόγνωση: Όγκοι μικρότεροι από 5 cm παρακολουθούνται και εξαιρούνται μόνο για αισθητικούς λόγους. Όγκοι που μεγαλώνουν, είναι > 5cm ή είναι επώδυνοι, πρέπει να εξαιρούνται και πάντα να αποστέλλονται για ιστολογικό έλεγχο.