Χόνδρινο λίπωμα (Chondroid lipoma)

Ορισμός: Το χόνδρινο λίπωμα είναι ένας προσφάτως αναγνωρισθείς καλοήθης όγκος του λιπώδους ιστού που περιέχει λιποβλάστες, ώριμο λίπος και χόνδρινη μεσοκυττάριο ουσία. Μοιάζει πάρα πολύ με το μυξοειδές λιποσάρκωμα και με το εξωσκελετικό μυξοειδές χονδροσάρκωμα.

Συνώνυμα: -
Ταξινόμηση κατά την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (W.H.O.): ICD-O code 8862/0

Επιδημιολογικά στοιχεία: Εμφανίζεται σε ενήλικες και 4 φορές συχνότερα σε γυναίκες.

Θεραπεία: Η χειρουργική αφαίρεση. Το χόνδρινο λίπωμα δεν δίνει τοπικές υποτροπές ούτε και μεταστάσεις.