Όγκοι Μυοσκελετικού

Οι όγκοι του μυοσκελετικού είναι οι όγκοι των οστών και των μαλακών μορίων. Με τον όρο μαλακά μόρια εννοούμε τους μυς, τένοντες,συνδέσμους, υμένες αλλά και νεύρα και αγγεία και γενικά τους μαλακούς ιστούς που περιβάλλουν τα οστά και βρίσκονται κυρίως στα άνω και κάτω άκρα αλλά και στο τοίχωμα του κορμού.

Οι όγκοι αυτοί μπορεί να είναι καλοήθεις δηλαδή όγκοι που αναπτύσσονται τοπικά στα οστά ή στα μαλακά μόρια χωρίς τη δυνατότητα μεταστάσεως και οι οποίοι δεν είναι απειλητικοί για τη ζωή του ασθενούς αλλά μπορεί να προκαλέσουν τοπική καταστροφή ή να εξαλλαγούν σε κακοήθεις κι επομένως χρήζουν θεραπείας. Επίσης μπορεί να είναι κακοήθεις οι οποίοι είναι επιθετικοί όγκοι με δυνατότητα μεταστάσεων και αν δεν αντιμετωπισθούν σωστά και έγκαιρα μπορεί να οδηγήσουν στο θάνατο.

Υπάρχουν βαθμοί κακοήθειας ανάλογα με την επιθετικότητα του όγκου. Έτσι υπάρχουν υψηλού και χαμηλού βαθμού κακοήθειας όγκοι ή 1ου, 2ου, 3ου ή ακόμη και 4ου ανάλογα με την ταξινόμηση που ακολουθείται.

Τέλος στους όγκους του μυοσκελετικού εντάσσονται και οι μεταστατικοί όγκοι, δηλαδή οι όγκοι που αναπτύσσονται σ’ ένα όργανο και στη συνέχεια δια της αιματικής κυκλοφορίας εγκαθίστανται και αναπτύσσονται στα οστά (π.χ. προστάτης, θυρεοειδής αδένας, μαστός κ.α.)

Ο αλγόριθμος προσέγγισης των όγκων αυτών είναι:
Ιστορικό και παρούσα νόσος – κλινική εξέταση – απεικόνιση – βιοψία – ιστολογική διάγνωση – σταδιοποίηση – θεραπεία – παρακολούθηση.

Τα αίτια της εμφάνισης των όγκων αυτών δεν είναι γνωστά. Σε πολλές περιπτώσεις όμως παρατηρείται μετάλλαξη του DNA στα χρωμοσώματα των καρκινικών κυττάρων.

Οι όγκοι αυτοί ταξινομούνται σύμφωνα με την ταξινόμηση της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας (WHO – World Health Organisation classification of tumours) ανάλογα με τον ιστό προέλευσής τους.

A. ΟΓΚΟΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ

 1. Όγκοι του λιπώδους ιστού
  (Λίπωμα, Λιποσάρκωμα κ.α.)
 2. Ινοβλαστικοί όγκοι
  (Λιποϊνομάτωση, Δεσμοπλαστικό ινοβλάστωμα, Μυξοϊνοσάρκωμα κ.α.)
 3. Έτσι αποκαλούμενοι ινοϊστιοκυττικοί όγκοι
  (Γιγαντοκυτταρικό και φλεγμονώδες κακοήθες ινώδες ιστιοκύττωμα, Γιγαντοκυτταρικός όγκος του τενόντιου ελύτρου κ.α.)
 4. Όγκοι των λείων μυϊκών ινών
  (Λειομύωμα, Λειομυοσάρκωμα κ.α.)
 5. Περικυττικοί (περιαγγειακοί) όγκοι
  (Χοριακοί όγκοι – Glomus tumours)
 6. Όγκοι σκελετικών μυών
  (Εμβρυϊκό ραβδομυοσάρκωμα κ.α.)
 7. Αγγειακοί όγκοι
  (Λεμφαγγείωμα, Σάρκωμα Kaposi, Αιμαγγείωμα κ.α.)
 8. Χόνδρο – οστικοί όγκοι
  (Χόνδρωμα μαλακών μορίων, Εξωσκελετικό οστεοσάρκωμα)
 9. Όγκοι από αδιευκρίνιστη διαφοροποίηση
  (Συνοβιακό σάρκωμα, Επιθηλιοειδές σάρκωμα κ.α.)

B. ΟΣΤΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ

 1. Όγκοι του χόνδρου
  (Οστεχόνδρωμα, Χονδροσάρκωμα κ.α.)
 2. Οστεογενείς όγκοι
  (Οστεοειδές Οστέωμα, Οστεοβλάστωμα, Οστεοσάρκωμα κ.α.)
 3. Ινογενείς όγκοι
  (Ινοσάρκωμα των οστών κ.α.)
 4. Ινοϊστιοκυτταρικοί όγκοι
  (Κακοήθες & Καλοήθες Ινώδες Ιστιοκύττωμα των οστών)
 5. Σάρκωμα Ewing / PNET
 6. Όγκοι αιμοποιητικού ιστού
  (Κακοήθες Λέμφωμα κ.α.)
 7. Γιγαντοκυτταρικοί όγκοι
 8. Όγκοι της νωτιαίας χορδής
  (Χόρδωμα)
 9. Αγγειακοί όγκοι
  (Αγγειοσάρκωμα κ.α.)
 10. Μυογενετικοί, λιπογενετικοί, νευρικοί και επιθηλιακοί όγκοι
  (Λειομυοσάρκωμα οστών, Αδαμαντίνωμα, Μεταστατικοί όγκοι κ.α.)
 11. Όγκοι αδιευκρίνιστης νεοπλασματικής φύσης
  (Ινώδης δυσπλασία, Ανευρυσματική Κύστη, Απλή Κύστη κ.α.)
 12. Συγγενή και μη κληρονομούμενα σύνδρομα
  (Σύνδρομα McCune – Albright, Maffucci, Mazabraud, Νόσος Ollier κ.α.)

Λεπτομερής αναφορά για κάθε όγκο αλλά και θεραπευτικές προσεγγίσεις γίνονται στα εξειδικευμένα επιμέρους κεφάλαια.